Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Το παρακράτος ζεί μέσα σου...

Πλέεις επιπλέεις αναπνέεις
Παροξυσμός στη φρίκη της αδικίας
Θεωρείς επιθεωρείς αναθεωρείς
Σκοτοδίνη στο βάλτο της αμνησίας
Αμνηστευμένα αδικήματα
στο βωμό της σκοτωμένης δικαιοσύνης
Δωροδοκία γυρεύεις
Παιδί κακομαθημένο σου είπανε
Πως τη μαθαίνεις έτσι
τον κόμπο στο λαιμό αθώων να γεύεσαι
ένοχοι συγκεντρωθείτε
οι νάρκισσοι αποδίδουν δίκιο
Οι θεοί τα πάντα τα βλέπουν
Αθηνά Εσύ και τα χέρια κουνιούνται
Το άλλοθι βασιλεύει
Εσείς θύματα δούλοι του άρχοντα
Σκότους αλήθειες σε κυριεύουν
Ναι εσύ έχεις πάντα δίκιο
Το παρακράτος ζεί μέσα σου...
Δημοσίευση σχολίου