Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"Αποκρουστική" Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου του Δ.Σ.Α. για την Δικαστική Εξουσία

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στις 15-07-2014, εξέδωσε την κάτωθι ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ανακοίνωση-δελτίο τύπου, που έχει επί λέξει ως εξής:


                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
          Ο  ΔΣΑ εκφράζει την σφοδρή αντίθεση και διαμαρτυρία του για την αποκρουστική απόφαση του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με Προεδρεύουσα Εφέτη την κ. Μαρία Λεπενιώτη, να περιφρονήσει την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και να διατάξει την εκδίκαση υπόθεσης στην δεύτερη μετά  διακοπή συνεδρίαση, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα αναβολής που υπέβαλαν οι απέχοντες συνήγοροι υπερασπίσεως. Τούτο συνέβη παρά την προηγούμενη ρητή έγγραφη άρνηση του ΔΣΑ να χορηγήσει άδεια στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, διότι δεν συνέτρεχε περίπτωση επικείμενης παραγραφής, ούτε συμπλήρωσης των ανωτάτων ορίων της προσωρινής κράτησης.
              Το δικαστήριο μάλιστα δεν περιορίστηκε στην έκδοση της αυθαίρετης απόφασης για τη διεξαγωγή της δίκης αλλά διέταξε επιπλέον την αποβολή από την αίθουσα του Δικαστηρίου του συνηγόρου υπεράσπισης Θέμη Σοφού, με την συνδρομή αστυνομικής δύναμης, κατά τη στιγμή που αυτός υπέβαλε αίτημα προς το δικαστήριο, να καταχωρηθεί στα πρακτικά η δήλωσή του ότι εκπροσωπεί δυνάμει πληρεξουσίου τον κατηγορούμενο εντολέα του.
           Το δικαστήριο, εν συνεχεία, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον συναδέλφων δικηγόρων, που διορίστηκαν από το δικαστήριο από τον κατάλογο της Νομικής Βοήθειας, οι οποίοι αρνήθηκαν, όπως όφειλαν, το διορισμό  τους, συμμορφούμενοι προς την απόφαση του ΔΣΑ περί αποχής μετά την δεύτερη μετά διακοπή συνεδρίαση, αφού μάλιστα οι κατηγορούμενοι, για τους οποίους διορίστηκαν, είχαν συνηγόρους της επιλογής τους οι οποίοι απείχαν.
           Η προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του δικαστηρίου αποτελεί αποκορύφωμα εχθρικής στάσης απέναντι στους δικηγόρους και τους κατηγορουμένους, και επιδιώκει την καθιέρωση της συστηματικής παραβίασης της απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας περί αποχής των δικηγόρων μετά την δεύτερη διακοπή σε ποινικές δίκες.
           Δαπιστώνουμε ότι, η συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελεί ακραίο περιστατικό στα χρονικά του δικηγορικού σώματος, αναδεικνύει άκρως ανησυχητικό έλλειμμα σεβασμού στη δικονομική τάξη αλλά και βαθύτατα  αντιδικηγορική νοοτροπία από λειτουργούς που έχουν ταχθεί να τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους.
Ο ΔΣΑ δεν προτίθεται να μείνει απαθής απέναντι σε τέτοια κρούσματα ακραία επιθετικής, προς τους δικηγόρους συμπεριφοράς, ούτε θα αρκεσθεί σε ρηματικές διαμαρτυρίες.
Έτσι : 
1) Θα ζητήσει άμεσα από τα θεσμικώς αρμόδια όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης τον πειθαρχικό έλεγχο της συγκεκριμένης Εφέτου.
2) Θα συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 25ης/7/2014 το ζήτημα, με πρόταση την αποχή των δικηγόρων από όλες τις συνθέσεις του Εφετείου στις οποίες συμμετέχει η  εν λόγω δικαστική λειτουργός.
3) Θα συμπαρασταθεί με όλα τα νόμιμα μέσα στους ελεγχόμενους για απείθεια συναδέλφους, που αρνήθηκαν, κατά καθήκον, να συμπράξουν στην παραβίαση των αποφάσεων της Ολομέλειας, αλλά και την κατάλυση των αρχών της δίκαιης δίκης. 

Εν συνεχεία, δε, ο Δικηγορικός Σύλλογος εξέδωσε την από 23-07-2014 απόφασή του (της έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου), η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρό του, Βασίλη Αλεξανδρή, κι έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ ΤΗΣ 23.7.2014


Ο Δ.Σ.Α. αποφάσισε να απέχουν όλα τα μέλη του από τις συνεδριάσεις του  Εφετείου, στις συνθέσεις των οποίων συμμετέχει η δικαστική λειτουργός κ. Μαρία Λεπενιώτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 15.7.2014 Δελτίο Τύπου του ΔΣΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, δηλ. της "αποκρουστικής" αυτής ανακοίνωσης-δελτίου τύπου, και της αναιτιολόγητης, και ανεξήγητης αυτής απόφασης, ως άνω, γεννώνται τα εξής ερωτήματα:

1. Βάσει ποιας λογικής (νομικής ή ουσιαστικής) προσωποποιείται η ευθύνη για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, στη δεύτερη μετά διακοπή συνεδρίαση, στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Προεδρεύουσα Εφέτη, κ. Μαρία Λεπενιώτη, και δεν καταγγέλλονται από τον Δ.Σ.Α. και τα άλλα δύο (2) μέλη της Συνθέσεως, του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, άμα και η Εισαγγελέας της έδρας, που ομοίως απεφάνθησαν;

2. Βάσει ποιας λογικής (νομικής ή ουσιαστικής) ο Δ.Σ.Α. αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, διότι δεν συνέτρεχε περίπτωση επικείμενης παραγραφής, ούτε συμπλήρωσης των ανωτάτων ορίων της προσωρινής κράτησης, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση (των εξοπλιστικών προγραμμάτων) υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι, και δη αλλοδαποί, και η δίκη πρόκειται να κρατήσει κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα;

3. Ο κ. Θ. Σοφός αληθεύει ότι είχε δηλώσει την παραίτησή του από την υπεράσπιση του αλλοδαπού εντολέα του, όταν η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε την αποβολή του από την αίθουσα, λόγω προκληθέντος απ'αυτόν θορύβου, ήτοι δυσαρέσκειας που εξέφραζε στην απόφαση του Δικαστηρίου, ως συλλογικού πάντοτε οργάνου;

4. Ο Δ.Σ.Α. αγνοεί ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 336 Κ.Π.Δ., η αστυνομική εξουσία του Προέδρου δεν εκτείνεται επί των δικαστών, ούτε επί των δικηγόρων, συνηγόρων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

Επί παρεκτροπής του συνηγόρου μόνον πειθαρχική ποινή επιβάλλεται και αύτη υπό του δικαστηρίου και όχι υπό μόνου του προέδρου και αφού προηγηθεί διακοπή «πέντε λεπτών διά τον κατευνασμόν του προκληθέντος εκ θορυβώδους επεισοδίου ερεθισμού και την ενδεχομένην επανόρθωσιν επισυμβάσης παρεκτροπής διά προπαρασκευής προσηκουσών εξηγήσεων κ.λπ.», ως αναφέρεται εις τας Αιτιολογίας 321 του Σχεδίου.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 336 Κ.Π.Δ. ομιλεί περί συνηγόρων. Ώστε και προκειμένου περί δικηγόρων μη συνηγόρων στη συγκεκριμένη δίκη θα εφαρμοσθεί η παράγρ. 1, και μόνον τότε. Ούτω και Ντζιώρας β΄ 307 σημ. 5. Κατά συνηγόρου επιβάλλονται μόνο οι πειθαρχικές ποινές του Δικ. Κώδ. Επομένως δεν μπορούν να επιβληθούν οι ποινές της παραγράφου 1. Την δε κατά του συνηγόρου κύρωσιν επιβάλλει μόνον το δικαστήριον και ουχί μόνος ο διευθύνων ή ο εισαγγελέας.

5. Είναι αληθές λοιπόν ότι ο κ. Θέμης Σοφός δεν εκτελούσε καθήκοντα συνηγόρου στη συγκεκριμένη δίκη, αφού είχε ήδη παραιτηθεί, και ούτως η Πρόεδρος του Δικαστηρίου νομίμως άσκησε κατ'αυτού την αστυνομική εξουσία της;

6. Αγνοεί ο Δ.Σ.Α. ότι σε υποθέσεις διαφθοράς, όπως και η συγκεκριμένη των εξοπλιστικών προγραμμάτων, απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι, και η δίκη πρόκειται να κρατήσει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα;

7. Βάσει ποιας λογικής (νομικής ή ουσιαστικής) ο Δ.Σ.Α. αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων από τις συνθέσεις που συμμετέχει η Εφέτης, κ. Μαρία Λεπενιώτη, και όχι και από τις συνθέσεις που συμμετέχουν οι υπόλοιποι δικαστές, και η εισαγγελέας, όταν η αποκρουστική κατά τον Δ.Σ.Α. απόφαση του Δικαστηρίου ήταν συλλογική, και ουχί μονομελούς οργάνου;

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ο Δ.Σ.Α. και δη ο Πρόεδρός του πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για τους λόγους που ωθήθηκαν να συμπράξουν στην αναβολή μίας υπόθεσης διαφθοράς, διότι, εάν το ζητούμενο ήταν η προστασία του δικηγορικού λειτουργήματος, και η ευπρεπής παρά των δικαστών άσκηση των καθηκόντων τους, θα είχαν εκδώσει ανακοινώσεις-δελτία τύπου για άλλες περιπτώσεις ad hoc προσβολής του δικηγόρου, ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και μάλιστα με συνοδές σωματικές βλάβες, και δεν θα στοχοποιούσαν ειδικά την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, κ. Μαρία Λεπενιώτη, ώστε και να αποφύγουν τον ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ.
Θεωρώ, δε, ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να εκδώσει απαντητική ανακοίνωση-δελτίο τύπου, στήριξης της εν λόγω δικαστικής λειτουργού, όπως άμα ότι πρέπει να επέμβει και ο Εισαγγελέας για την διερεύνηση των κακώς κειμένων του Δ.Σ.Α.


Μετά Τιμής,
Θ.Υ.Π.

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος VS Προστατευόμενος Μάρτυρας

NOVARTIS-GATE...

Στην υπόθεση Novartis-Gate, σε περίπτωση που η Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, κ. Ελένη Τουλουπάκη, χαρακτήρισε με Πράξη της ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους τρεις (3) μάρτυρες, τότε χρειαζόταν οπωσδήποτε έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Εποπτεύοντος του έργου των Εισαγγελέων Διαφθοράς, κ. Δημήτριου Παπαγεωργίου.
Σε περίπτωση, όμως, που για τους εν λόγω τρεις (3) ουσιώδεις μάρτυρες απλώς λήφθηκαν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία τους από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό, ως φυσικών προσώπων που κατά το άρθρο 187Β του Ποινικού Κώδικα βοήθησαν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων (μέτρα επιείκειας), τότε εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις των παρ. 1-5 Ν. 2928/2001, και συνεπώς η λήψη των μέτρων διατάσσεται με αιτιολογημένη διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, χωρίς έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται η διενέργεια εισαγγελικής έρευνας για το

Επικίνδυνες αποφάσεις των Εισαγγελέων Προσδιορισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Υπ'όψιν: 1) Της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου 2) Του κ. Προϊσταμένου Επιθεώρησης Δικαστών και Δικαστηρίων 3) Του κ. Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Εξ αφορμής μίας υπόθεσης παραθέτουμε τις κατωτέρω σκέψεις, που θα αποτελέσουν και περιεχόμενο αιτήσεως για γνωμοδότηση, από την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και τον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και πειθαρχικής αναφοράς σε βάρος των Εισαγγελέων Προσδιορισμού Αθηνών, κ. Αλεξάνδρας Πίσχοινα, και κ. Δήμητρας Πατσουράτη. Οι παρακάτω, δε, σκέψεις διατυπώνονται χωρίς καμία εμπάθεια, και χωρίς καμία διάθεση νομικής ματαιοδοξίας, παρά μόνον για την προάσπιση των δικαιωμάτων των διαδίκων σε μία ποινική δίκη.
Διάδικος ποινικής δίκης, και δη κατηγορουμένη, αιτήθηκε αντίγραφα της δικογραφίας, που εκκρεμεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου, και δη ένα έγγραφο (ιατρικό πιστοποιητικό), που προσεκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, και το οποίο αναγνώστηκε στο Δικαστήριο, το οποίο και ανέβαλε τη δίκη. Η αίτηση χρε…